Regressie

SkyRegressie therapie is een therapievorm, waarbij we teruggaan naar onverwerkte ervaringen die de kern vormen van problemen die je ervaart in het hier en nu. Terugkerende problemen, patronen of emoties vinden hun oorsprong meestal in ervaringen die eerder in dit leven hebben plaats gevonden of zelfs in een leven voor dit leven. Dit zijn ervaringen waar we ons vaak niet eens bewust meer van zijn.

Dit onbewuste aspect is een belangrijk onderdeel van het patroon. Met behulp van regressie halen we de onbewuste patronen en hun oorzaken naar boven en integreren we deze, zodat de blokkade wordt geheeld.

Belangrijk is om terug te gaan naar het moment waar het patroon, trauma, probleem is ontstaan. Hierdoor krijg je inzicht in het patroon waarin je vastzit, kun je de emoties verwerken die hiermee gepaard gaan en het patroon veranderen. De oude gebeurtenis krijgt een eigen plek en zal je niet meer belemmeren.

Reïncarnatietherapie

Met reïncarnatie wordt bedoeld dat een deel van onszelf, noem het bewustzijn of de ziel, na het overlijden na een bepaalde tijd weer incarneert in een nieuw lichaam voor een nieuwe ervaring.

Bij reïncarnatietherapie gaan we vorig naar een vorig leven of zelfs naar een periode tussen levens, omdat daar iets is gebeurd wat je in dit leven belemmert. Ook ervaringen tijdens de conceptie, zwangerschap en geboorte kunnen een traumatische ervaring veroorzaken.

Bij welke klachten

Regressie therapie werkt zeer goed bij de volgende klachten: angsten, fobieën, laag zelfbeeld, traumatische ervaringen, slapeloosheid, fysieke aandoeningen, stress, negatieve emoties en depressie. Regressie werkt ook goed bij levensvragen, vragen over je zielendoel of je passie en bij dwangpatronen.

 

Volgende tool: magnetiseren