Systemisch werken

EendenfamilieFamilieopstellingen

Opstellingen zijn ontwikkeld door Bert Hellinger. Dit is een methode die op een zeer eenvoudige manier gecompliceerde verbindingen en blokkades in onze familie en relaties zichtbaar kan maken. Via representanten, zoals mensen, poppen e.d., kun je een probleem of vraag opstellen.

Er zijn drie universele basiswetten:

  1. Ordening: iedereen dient zijn eigen plek in te nemen.
  2. Balans in geven en nemen.
  3. Iedereen hoort erbij.

De representanten geven informatie over het bewuste en het onbewuste deel van het probleem of de vraag. Het systeem laat zien hoe deze basiswetten verstoord zijn. Hierdoor worden blokkades inzichtelijk en helder. De begeleider gebruikt interventies om de basiswetten te herstellen. Hierdoor ontspant het systeem, wat zichtbaar is in de houding van de representanten en de vraagsteller. Oplossingen of antwoorden kunnen zich  nu aandienen en er kan adequaat gehandeld worden.

Opstellingenwerk kan gebruikt worden bij problemen in ieder soort systeem, zoals een gezin, team, afdeling, organisatie etc.

 

Organisatie opstellingen

Een organisatie vormt met al haar afdelingen een eigen systeem waarbij de onderdelen onderling met elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat er een dynamisch krachtenveld met eigen kenmerken, waarden en normen. Organisaties hebben alles in huis om succesvol te zijn, maar soms, ondanks dat aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan, vallen de resultaten tegen.

Vanuit dit krachtenveld ontstaan symptomen, zoals:

• Hoog verloop in de organisatie
• Conflicten tussen medewerkers, management of afdelingen
• Gebrek aan koers, richting, en keuze
• Weinig energie en creativiteit

Werken in organisaties is werken met individuen. Organisaties bestaan bij het feit dat individuen zich organiseren rondom een bepaald doel, daarin taken verdelen en lidmaatschap en leiderschap aanvaarden. Bij een goede balans in geven en nemen tussen de leden en organisaties kunnen mensen en organisaties groeien.

Bij voldoende veiligheid en vertrouwen om aan de taak te werken gaat een organisatie stromen en wordt de energie hoger en de mensen vitaler. Als er balans is tussen wat er gezegd wordt en wat er gedaan wordt, kunnen mensen zich verbinden aan de organisatie.

De basiswetten van systemisch werk:

1. Plek/ binding: iedereen die deel uit maakt van een systeem heeft recht op een plek in dat systeem. Wanneer iemand die lid is van een systeem of organisatie, buitengesloten wordt, heeft dit altijd een (negatief) effect op het hele systeem.
2. Ordening: organisaties zijn gebaat bij een heldere structuur. Er is sprake van rangorde en deze moet helder zijn. Verborgen informele structuren belemmeren de gezonde samenwerking.
3. Dat alles wat er is erkenning krijgt: het is belangrijk om naar alles te durven kijken. Gebeurt dit niet, dan blijven er zaken onder de oppervlakte spelen.
4. De balans van geven en ontvangen: in een organisatie waar geven en ontvangen uit balans is, stopt de synergie. Als werkgevers of werknemers de balans niet in acht nemen, ontstaat er schaamte en/of wantrouwen.

Wanneer er in het systeem om een of andere reden tegen deze wetten in wordt gehandeld ontstaat er een destructieve dynamiek. Symptomen worden zichtbaar, die echter vaak een ongrijpbaar karakter hebben. Systemisch werken maakt de verborgen belemmeringen snel inzichtelijk.

Organisatieopstellingen zijn een onderdeel van systemisch werken en laten snel het grotere geheel zien waarvan ieder individu onderdeel uitmaakt. Een belangrijk deel van de verborgen dynamiek(en) binnen een systeem wordt zichtbaar met behulp van representanten, die informatie geven over het systeem.

Een Organisatie opstelling geeft snel inzicht in:

• Communicatie, leiderschap en effectiviteit vraagstukken
• Persoonlijk functioneren, loopbaan- en personeelvraagstukken
• Conflicthantering
• Fusies, reorganisaties en samenwerkingen
• Onderzoek (nieuwe) markt- en bedrijfsstrategieën

Opstellingen is een zeer krachtige en verhelderende methodiek die duidelijk laat zien welke invloeden versterkend of belemmerend werken binnen elke organisatie.

 

Volgende tool: emotional freedom techniques